Resevillkor

Priser: Gällande pris på resebekräftelsen. Resenären har att betala resans pris oss tillhanda senast via den tidpunkt som framgår av bekräftelsen.

Ändring av priser: Inträffar kostnadsökning för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna får arrangören höja priset med det belopp som motsvarar kostnadshöjningar om dessa beror på ändringar i transportkostnad, hotellavtal, skatter, tull eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnad för resan.

Bokning: Anmälningsavgiften betalas omgående till Gerts Busstrafik AB så snart resebekräftelse och  faktura erhållits. Anmälningsavgiften är 200:- för tvådagars resa och 500:- för övriga flerdagarsresor. Ej erhållen betalning i tid enligt faktura medför automatisk annullering.

Avbokningskostnad: 
Avgift för avbokning mer än 30 dagar före avresedatum, 200:- / person.
OBS! Teater, konsert, specialarrangemang, måltider, sportbiljetter etc. tillkommer full kostnad samt tillägg för biljetter och arrangemang vid alla bokningar.
Sker avbokning 14-30 dagar före avresa erlägges hela anmälningsavgiften, dock lägst 500:-
Sker avbokning 8-13 dagar före avresedagen erlägges 50% av resans pris.
Sker avbokning inom 7 dagar före avresedagen skall resenären betala hela resans pris.
För 1-dagars resor gäller avbokning senast tre dagar före avresedagen mot en avbokningskostnad 100:-

Avbeställningsskydd: Resenären kan träffa avtal om avbeställningsskydd, en försäkring vars premie EJ återbetalas. Ska bokas samtidigt med resan. Avbeställning måste ske före avresedagen och läkarintyg måste lämnas senast avresedagen. Vid avbeställning med läkarintyg, styrkt akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar resenär och hans/hennes familj, uttages endast en avgift på 200:- / person.

Pass & visum: Giltigt pass ska medföras på alla resor utanför Norden. Resenär som ej är svensk medborgare skall anmäla detta vid bokningen. Resenären ansvarar själv för att pass, nödvändiga visa och andra handlingar ordnas och medföres.

Teater- & arrangemangsbiljetter/avgifter: Innefattas ej i avbeställningsbestämmelser enligt allmänna villkor, vilket betyder att kostnad härför EJ återbetalas vid avbokning av kunden ej genomfört arrangemang.

Hotellinformation: I resans pris ingår del i 2-bäddsrum med dusch/wc, där inget annat anges. 3-bäddsrum kan ofta arrangeras genom extrasäng i 2-bäddsrum. Prisreduktion görs inte för 3-bäddsrum. 2-bäddsrum kan utgöras av kombirum eller grand lit.

Vad ingår i priset: I programmet vid varje resa anges vad som ingår.

Bussen: Resorna genomföres med säkerhetstestade, miljövänliga, moderna långfärdsbussar och chaufförer med yrkeskompetens. På kortare resor kan enklare busstyp förekomma.

Raster: Erforderliga raster genomföres under resa. Chaufför/reseledare anvisar när och var. Bussen låses när besättningen lämnar fordonet. Inga resenärer tillåts stanna kvar i bussen - enligt försäkringsvillkoren.

Resenärens ansvar: Resenär har att följa chaufförens/reseledarens anvisningar och ordningsregler, som gäller för resan. Störande uppträdande får EJ förekomma! Om resenären bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet på plats, varvid resenären får lämna fordonet med omedelbar verkan - utan rätt att kräva kompensation och ersättning. Däremot har arrangören rätt att kräva ersättning för ev. försening.

Dryck: Ingår normalt ej i resans måltider, om inget annat anges.

Var går jag på: Påstigning/avstigningsplats står på resebeviset/inbetalningskortet.

Bagage: Resenären ansvarar själv för sina tillhörigheter, liksom transport av sitt bagage till och från bussen. Allt bagage ska vara märkt med resenärens namn och bostadsort. Max bagagevikt 25 kg där inget annat anges. Det kan vara svårt att lämna tillbaka kvarglömda effekter. Vi kan hjälpa dig att efterforska till självkostnadspris, dock lägst 100:-. Upphittat gods lagras i 5 dagar.

I- och urlastning: Bagage får endast lastas och lossas av våra chaufförer. Om resenär lastar eller lossar i luckor och skada eller fullastning av eget eller annan resenärs bagage härav blir följden, har resenären att på eget ansvar och på egen bekostnad fullt ut ersätta skada, förlust, tullhandlingar och extra transporter som kan uppkomma.

Genomförande av resa: Inställande av 1-dagarsresa p.g.a. för få deltagare, meddelas senast tre dagar före avresedagen. På 2-3 dagarsresor före avresedagen. Längre resor senast 14 dagar före avresedagen.

Reservation: Vi reserverar oss för felskrivningar, nödvändiga hotellbyten och ändringar i programmet.

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.