Resevillkor

Priser:
Gällande pris på resebekräftelsen. Resenären har att betala resans pris oss tillhanda senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen.

Ändring av priser:
Inträffar kostnadsökning för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna får arrangören höja priset med det belopp som motsvarar kostnadshöjningar om dessa beror på ändringar i transportkostnad, hotellavtal, skatter, tull eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnad för resan.

Bokning:
Om inget annat anges bokar du din resa på: info@gertsbusstrafik.com 
Alt. under kontorstid på telefon 0476-142 75

Avbokning:
Vid bokning av en resa är du skyddad av Paketreselagen. Bolaget, Gerts Busstrafik AB, har ställt resegaranti till Kammarkollegiet.  Om myndigheterna avråder från resor till ett land eller en region vid tidpunkten för avresa kommer vi att ställa in resan och du får tillbaka dina pengar. Om du vill avboka en resa som inte omfattas är det våra ordinarie avbokningsregler som gäller. 
 
Avbokningskostnad, om inget annat anges:
 
Vid avbokning:
* 30-15 dagar före avresa tas en kostnad av 25% av resans pris ut.
* 14-9 dagar före avresa tas en kostnad av 50% av resans pris ut.
* 8 eller färre dagar före avresa  tas en kostnad av 100 % av resans pris ut. 

För 1-dagarsresor gäller avbokning senast 24 timmar före avresa. Vid avbokning mindre än 24 timmar före avresa debiteras fullt pris. 

Teater-, konsert-, sport- och dylika specialarrangemangsbiljetter/avgifter:
Innefattas ej i avbeställningsbestämmelser enligt allmänna villkor.  Vid avbokning av kunden/av kunden ej genomfört arrangemang tillkommer full kostnad för biljetterna.


Försäkringar: 
Vi rekommenderar alltid att du som resenär inför en resa ser över din hemförsäkring, eventuell reseförsäkring och vilka villkor som gäller vid olycka eller sjukdom.


Pass & visum samt Covidbevis:
Giltigt pass ska medföras på alla resor utanför Norden. Resenär som ej är svensk medborgare skall anmäla detta vid bokningen. Resenären ansvarar själv för att pass, nödvändiga visum och andra handlingar ordnas och medföres.

För att hålla koll på vilka restriktioner som gäller angående Covid i de olika länderna rekommenderar vi Sweden Abroad


Obs! Det är ditt ansvar som resenär att ta med godkända handlingar på resan. 

Hotellinformation:
I resans pris ingår del i 2-bäddsrum med dusch/wc, där inget annat anges. 3-bäddsrum kan ofta arrangeras genom extrasäng i 2-bäddsrum. Prisreduktion görs inte för 3-bäddsrum. 2-bäddsrum kan utgöras av kombirum eller grand lit.

Vad ingår i priset:
I programmet vid varje resa anges vad som ingår.

Bussen:
Resorna genomföres med säkerhetstestade, miljövänliga, moderna långfärdsbussar och chaufförer med yrkeskompetens. På kortare resor kan enklare busstyp förekomma.

Raster:
Erforderliga raster genomföres under resa i enlighet med Kör- & Vilotidslagen. Chaufför/reseledare anvisar när och var. Bussen låses när besättningen lämnar fordonet. Inga resenärer tillåts stanna kvar i bussen, i enlighet med försäkringsvillkoren.

Resenärens ansvar:
Resenär har att följa chaufförens/reseledarens anvisningar och ordningsregler, som gäller för resan. Störande uppträdande får EJ förekomma! Om resenären bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet på plats, varvid resenären får lämna fordonet med omedelbar verkan - utan rätt att kräva kompensation och ersättning. Däremot har arrangören rätt att kräva ersättning för ev. försening.

Dryck:
Ingår normalt ej i resans måltider, om inget annat anges.

Var går jag på:
Påstigning/avstigningsplats står i programmet.

Bagage:
Resenären ansvarar själv för sina tillhörigheter, liksom transport av sitt bagage till och från bussen. Allt bagage ska vara märkt med resenärens namn och bostadsort. Max bagagevikt 25 kg där inget annat anges. Det kan vara svårt att lämna tillbaka kvarglömda effekter. Upphittat gods lagras i 5 dagar.

I- och urlastning:
Bagage får endast lastas och lossas av våra chaufförer. Om resenär lastar eller lossar och skada eller förlust av eget eller annan resenärs bagage härav blir följden, har resenären att på eget ansvar och på egen bekostnad fullt ut ersätta skada, förlust, tullhandlingar och extra transporter som kan uppkomma.

Genomförande av resa:
Inställande av 1-dagarsresa p.g.a. för få deltagare, meddelas senast tre dagar före avresedagen. Längre resor senast 14 dagar före avresedagen.

Reservation:
Vi reserverar oss för felskrivningar, nödvändiga hotellbyten och ändringar i programmet.

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.