Vår arbetsmiljöpolicy

Det är vårt gemensamma ansvar att i vår dagliga verksamhet verka för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Genom allas delaktighet skall risker, såväl fysiska som psykiska och sociala, identifieras i ett tidigt skede och åtgärder vidtas för att förhindra att de leder till ohälsa eller olycksfall. Om ohälsa eller olycksfall trots detta skulle inträffa har vi planer för att tillsammans vidta lämpliga åtgärder.

Vår drogpolicy

Bruk av olagliga substanser eller alkohol under eller i anslutning till arbetet är oacceptabelt inom vårt företag. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att sådant ej förekommer och omedelbart rapportera till arbetsgivaren om det upptäcks för att direkt kunna vidta erforderliga åtgärder.

Vår trafiksäkerhetspolicy

Vår ambition är att som yrkesmän vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås för såväl den enskilde individen som för vårt företag och samhället.

Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget skall: 

  • Använda säkerhetsbälte
  • Hålla avstånd till framförvarande
  • Respektera och följa hastighetsbestämmelserna
  • Respektera kör- och vilotidsreglerna
  • Respektera gällande viktbestämmelser
  • Ta hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
  • Säkra godset på ett ansvarsfullt sätt
  • Vara sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner, och undvika att köra då vi är trötta
  • Hålla fordonen i trafiksäkert skick
  • Sträva efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta policyn och dess innebörd

 

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.